• 100-A
  • 100-B
  • 100-F
  • 100-G
  • 100-N
  • 100-1
  • 100-2

Wosk miękki Baowachs 100

Wosk miękki jest produktem do naprawy drobnych zniszczeń na powierzchniach z drewna i tworzyw sztucznych, takich jak: pęknięcia, otwory od gwoździ i wkrętów, wgniecenia, rysy, zagłębienia itp.

Do stosowania na powierzchniach nienarażonych na intensywną eksploatację.

Wosk miękki jest odporny na działanie światła, nie zapada się, naprawiane miejsca mogą być powtórnie lakierowane lakierami BAO 800 i 900.